O naszej placówce

Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-START w Komornikach jest niepubliczną firmą szkoleniową dla dorosłych wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.30/00336/2010 . Organizuje kursy i szkolenia z różnych, niemal wszystkich branż, zawodów, rzemiosł czy umiejętności. Szkolenia z księgowości, szkolenia kosmetyczne, szkolenia komputerowe, szkolenia gastronomiczne, szkolenia z opieki nad dziećmi (przedszkolne, żłobkowe) oraz z innych zawodów – zapraszamy na kursy w Poznaniu, Wielkopolsce, a także w całym kraju. Po przeszkoleniu w Placówce EDU-START można otrzymać państwowe zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu, jeśli harmonogram nauki spełnił wymóg minimum 30-stu godzin. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Krótsze formy szkolenia, jedno- czy dwudniowe, są uwieńczone certyfikatem Placówki Kształcenia Ustawicznego EDU-START.

KOSMETYKA, KOSMETOLOGIA, TATUAŻ - 50%
OPIEKA NAD DZIEĆMI - 75%
KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE - 60%
GASTRONOMIA, KUCHNIA, GOTOWANIE - 45%
INNE - 35%

O naszej placówce szkoleniowej

Od osób poszukujących zatrudnienia lub tych, które chcą lub są zmuszone zmienić swoje dotychczasowe życie zawodowe, współczesny rynek pracy oczekuje elastyczności, czyli łatwości w dostosowywaniu się do wymagań w zakresie zapotrzebowania na fachowców w różnych dziedzinach. Ponieważ koniunktura zmienia się dość dynamicznie, warto mieć w „zanadrzu” umiejętności poparte dodatkowo odpowiednimi certyfikatami, które pozwolą na szybkie, sprawne i bezbolesne przekwalifikowanie i odnalezienie nowej ścieżki kariery zawodowej. Najprostsza i jednocześnie najbardziej efektywna droga do celu to profesjonalne szkolenia i kursy. W Poznaniu jest takie miejsce – Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-START – w którym spotykają się wysoka jakość, doświadczenie i zapał.

Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-START została powołana  w 2010 roku w Poznaniu. W 2016 roku zmieniła siedzibę z Poznania na Komorniki, ale szkolenia organizuje na terenie całego kraju. Na początku zajęcia związane były z pierwotną działalnością firmy (Policealną Szkołą Kosmetyczną Akademia Zdrowia i Urody), a więc były to kursy z zakresu kosmetyki, odnowy biologicznej czy masażu, a nawet tatuażu.  Rynek pracy oraz zainteresowania Beneficjentów zweryfikowały jednak ofertę szkoleniową, która w obecnej postaci jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu – zamówieniu.

EDU-START jest placówką działającą zgodnie z ustawą o systemie oświaty, co zapewnia pełne kwalifikacje i uprawnia do organizowania oraz prowadzenia kursów i szkoleń oraz wystawiania zaświadczeń państwowych MEN i świadectw.

Nasza firma szkoleniowa realizuje bony szkoleniowe z urzędów pracy, organizuje szkolenia indywidualne i grupowe, na zamówienie  i w przetargach. Błyskawicznie reaguje na potrzeby lokalnego rynku pracy i jest zdolna sprawnie i z sukcesem przekwalifikowywać zawodowo osoby poszukujące zatrudnienia, współpracuje z tutejszym Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowymi Urzędami Pracy w całej Wielkopolsce oraz instytucjami pozarządowymi, dla których organizuje kursy i szkolenia dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub chcących zmienić profesję.

EDU-START robi też płatne szkolenia dla osób indywidualnych, które szukają miejsca , w którym  mogłyby podnieść swoje kwalifikacje czy umiejętności z różnych dziedzin.  Poznańskie EDU-START ma możliwość układania autorskich programów kursów, a tym samym dostosować się do potrzeb klientów.

Liczba absolwentów przeszkolonych przez placówkę przekracza 600 osób. Są wśród nich zarówno osoby bezrobotne, jak i te, które postanowiły zdobyć nowy, atrakcyjny zawód, ułatwiający zaistnienie na rynku pracy. EDU-START Poznań brało udział, jako organizatorzy i wykonawcy, w wielu projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Europejskiego Kapitał Ludzki, z czego w kilku byli również liderami. Firma ma  także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób wymagających resocjalizacji oraz osób niepełnosprawnych.

  • Placówka Kształcenia Ustawicznego posiada liczne rekomendacje w/w firm, instytucji oraz samych uczestników szkoleń.
  • Placówka EDU-START organizuje indywidualne oraz grupowe szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, pokazy z różnych dziedzin.
  • Organizuje szkolenia w siedzibie firmy, jak i w innych lokalizacjach (sugerowane przez EDU-START  lub wskazane przez Klienta).
  • Zapewnia  ubezpieczenie od NNW, może zorganizować catering, noclegi, opiekę dla dzieci.

Zapraszamy  do zapoznania się z zakresem szkoleń oraz do kontaktu.