Inne kursy

Kursy językowe

Na przykład: kurs języka migowego, szkolenie handlowiec z elementami j. niderlandzkiego

Kurs budowlany

Kurs artystycznego dekorowania ścian

Kurs z zakresu oddziaływania na środowisko

w leśnictwie, rybołówstwie, środowisku lądowym i powietrznym

Inne szkolenia

Zorganizujemy niemal każdy kurs, prosimy o kontakt.

 

Organizujemy indywidualne oraz grupowe szkolenia, również na bony szkoleniowe z urzędu pracy, kursy, warsztaty, seminaria, pokazy z różnych dziedzin.

 

Realizujemy autorskie programy oraz oparte na podstawach programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.

 

Harmonogram i szczegółowy zakres szkolenia ustalany jest indywidualne w zależności od potrzeb zamawiającego.

 

Osoba, która ukończy szkolenie, otrzymuje materiały szkoleniowe, certyfikat oraz zaświadczenie (MEN).

 

Dysponujemy salami szkoleniowymi.

 

Organizujemy szkolenia w siedzibie firmy, jak i w innych lokalizacjach (sugerowane przez nas lub wskazane przez Klienta).

 

Zapewniamy ubezpieczenie od NNW, catering, noclegi, opiekę dla dzieci.

 

Posiadamy liczne rekomendacje w/w firm, instytucji oraz samych uczestników szkoleń.